Leon in Roemenië

Nieuws van Leon uit Roemenië, lees waarom gebed en financiële steun dringend nodig zijn!

nieuws van Leon

Ongeveer zes jaar geleden zijn Rick en Leon de Rover naar Roemenië vertrokken om hier, vooral op medisch gebied, hulp te verlenen op de projecten van Care Foundation. Rick heeft inmiddels zijn opleiding geneeskunde in Nederland weer opgepakt. Voor Leon is het een ander verhaal. Hij kan het werk in Roemenië voorlopig nog niet loslaten, in verband met structurele medische begeleiding. Er is iets opgebouwd en dat moet eigenlijk doorgezet worden tot het kan worden overgenomen. Daarom heeft hij besloten om nog langer te blijven om onder andere het werk van Rick ook over te nemen en zijn eigen werk voort te zetten.

Leon vraagt nog steeds uw steun hiervoor, zodat hij in Roemenië aan het werk kan blijven. Zonder een sterke achterban kan dit namelijk allemaal niet doorgaan. Er is geld nodig voor zijn levensonderhoud en om een deel van de projecten te bekostigen. Omdat hij nog niet precies weet hoe lang hij in Roemenië blijft, vraagt hij of u de maandelijkse gaven wilt geven voor onbepaalde tijd tot het moment dat hij weer naar Nederland terugkeert of tot opzegging van uw kant.
U kunt Leon mailen voor een formulier.
Eenmalig een gift overmaken kan ook, naar IBAN: NL06INGB0002949003 t.n.v. Stichting Care Foundation (Den Hoorn), onder vermelding van ‘Sponsoring project Leon’.

Wat nog veel belangrijker is dan de financiële ondersteuning is Gods zegen. Daarom helpt het Leon enorm als u bidt, bid voor het project, voor de mensen in Roemenië en voor alle mensen die hier aan het werk zijn. Zou u dit willen doen?

Heeft u verder nog vragen over het werk, neem dan gerust contact op met Leon! Voor meer informatie over de stichting zie Care Foundation

Alvast heel erg bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,
Leon de Rover