Bijbelstudie Gemeenteproject Jubeljaar

Gemeenteproject ’Jubeljaar’, begeleiding door Bijbelstudies op woensdagmorgen van 09.30-11.30 uur in de bron.

* 27 februari 2019 - Dienstbaar - Maria’s bij Jezus (Evangeliën)
* 13 maart 2019 - Evangelisatie - Lydia van Tyatira (Handelingen 16)
* 27 maart 2019 - Evangelisatie - Meisje bij Naäman (2 Koningen 5)
* 10 april 2019 - Doelgerichte gemeente - Machla, Tirza, Chogla, Milka en Noa van Selofchad (Numeri 27, 30 en 36)
* 24 april 2019 - Doelgerichte gemeente - Zusters en broeders (1 Timotheüs 2 - 5)

Vrij toegankelijk, van harte welkom dus iedereen!

Peter van der Laan