Bijbelstudie Gemeenteproject Jubeljaar

Gemeenteproject ’Jubeljaar’, begeleiding door Bijbelstudies op woensdagmorgen van 09.30-11.30 uur in de bron.

* 19 december 2018 - Gemeenschap - Abigaïl en Bathseba / Vrouwen sturen op verbinding (1 Samuël 25 en 1 Koningen 1)
* 16 januari 2019 - Discipelschap - Ruth en Esther / Kiezen voor Gods volk (Ruth en Esther)
* 30 januari 2019 - Discipelschap - Priscilla & Aquila / Opleiden en integreren (Handelingen 18)
* 13 februari 2019 - Dienstbaar - Dorkas, Tryfena en Tryfosa e.a. (Handelingen 9 en Romeinen 16)
* 27 februari 2019 - Dienstbaar - Maria’s bij Jezus (Evangeliën)
* 13 maart 2019 - Evangelisatie - Lydia van Tyatira (Handelingen 16)
* 27 maart 2019 - Evangelisatie - Meisje bij Naäman (2 Koningen 5)
* 10 april 2019 - Doelgerichte gemeente - Machla, Tirza, Chogla, Milka en Noa van Selofchad (Numeri 27, 30 en 36)
* 24 april 2019 - Doelgerichte gemeente - Zusters en broeders (1 Timotheüs 2 - 5)

Vrij toegankelijk, van harte welkom dus iedereen!

Peter van der Laan