Bijbelstudie: jouw verhaal met God

Voor het seizoen 2017-2018 is het thema: ’verhalen’. Je kunt ook zeggen ’vertelde geschiedenis’. Ieder van ons kan haar of zijn eigen geschiedenis vertellen. Onze persoonlijke vertelling kan nogal verschillen. Hangt er vanaf wat we op dat moment willen zeggen of wat we ons herinneren. Als een soort fotoalbum.
Wat zou je kunnen vertellen van je eigen levensverhaal met God? Wat vertelt het album van de Bijbel over mijn eigen geschiedenis? Vind ik er ook iets in over nu en over het vervolg van dit verhaal?
Daarover wil ik graag met alle deelnemers de Bijbel open doen.

Op woensdagmorgen van 09.30-11.30 uur en op donderdagavond van 20.00-22.00 uur.

* woensdagochtend 18 april/donderdagavond 19 april 2018: thema: verhalen van acceptatie en vrede (Handelingen 10 en Efeziërs 2)
* woensdagochtend 16 mei/donderdagavond 17 mei 2018: thema: verhalen van God is niet ver (Handelingen 17)


Van harte welkom iedereen!
Peter van der Laan