Goede Vrijdag en Pasen

Wat betekent Pasen?

Wij mogen de God van de Bijbel kennen als een liefdevolle en genadige God die Zijn eigen Zoon: Jezus, gaf om af te rekenen met de zonde van de wereld. Daarom is in de christelijke traditie Pasen het belangrijkste liturgische feest.

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken we het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren we Zijn opstanding uit de dood. Met het Paasfeest zien we ook uit naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde.

In de Bijbel lezen we hoe Jezus zelf sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen. Zijn dood aan het kruis was dus veel meer dan een terechtstelling, aan het kruis droeg Hij vrijwillig de straf op de zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in de ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop. Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven.

Jezus’ offer was genoeg: perfect afdoende voor de zonde van de hele wereld. En ook voor jouw zonden. Daar hoef je niets aan toe te voegen. God heeft je vergeven in Jezus. De schuld die de zonde veroorzaakt, is betaald. Het kruis vertelt je dat het klaar is. In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven: dat is dus voltooid tegenwoordige tijd. Als de betekenis van het kruis tot je doordringt, kun je vrijuit met God omgaan, rusten in Zijn definitieve vergeving en ongehinderd alles ontvangen wat Hij belooft om de zonde achter je te laten.

Pasen: wij mogen vrijuit gaan
Pasen en Goede Vrijdag - ds P. Visser

Pasen op Twitter


Stille week
De weken voor Pasen heten de 40-dagentijd, een tijd van bezinning, verootmoediging en stille verwondering. De laatste week van de 40-dagentijd is de zogenaamde Stille Week.
Ook dit jaar staan een aantal kerken uit Hardinxveld weer gezamenlijke kerken stil bij het lijden en sterven van Jezus. In de Stille week, de week voor Pasen, worden gezamenlijke vieringen gehouden waarin dit jaar als thema ‘De laatste dagen’ is gekozen. Iedere avond zal er worden stilgestaan bij een deel van het proces richting de kruisiging van Jezus. De vieringen, die ongeveer een half uur duren, zijn gelijk van karakter, maar hebben ieder hun eigenheid. U bent van harte uit om in eenheid van geloof met de verschillende kerken deze diensten mee te vieren. De organiserende kerken zijn; GKv, NGK, GK en Christengemeente.
Het programma voor deze week (alle vieringen beginnen om 19.30 uur):
* maandag 15 april 2019 Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Maasstraat 1 (de bron)
   thema: ‘het tempelbedrijf plat gelegd’
* dinsdag 16 april 2019 Christengemeente, Breedewaij 1a
   thema: ‘levensgevaarlijke discussies’
* woensdag 17 april 2019 Ned. Gereformeerde Kerk (De Parel), Talmastraat 9
   thema: ‘gezalfd en verkocht’
* donderdag 18 april 2019 Gereformeerde Kerk, Stationsstraat 20
   thema: ‘afscheidsmaaltijd’
   Deze vesper zal uiterlijk om 20.00 uur afgerond zijn. Daarna is er gelegenheid voor
   wie weg wil, om te vertrekken óf voor wie er nog niet was, om aan te sluiten voor
   de avondmaalsviering.

Afscheid ds J.J. Meijer
In verband met het vertek van onze predikant ds J.J. Meijer naar Spakenburg is er op zaterdag 20 april 2019 om 19.30 uur een sing-in in de bron. Vanaf ca 20.30 uur is er koffie/thee en gelegenheid om afscheid te nemen van dominee Meijer en zijn vrouw. Zondagmorgen 21 april is er een Paasbrunch van 09.30-11.00 uur.

Koningsfestival zondag 21 april 2019
Door de samenwerkende kerken in Hardinxveld en het 4span is er op zondag 21 april 2019 een Konings festival georganiseerd vanaf 14.00 in de feesttent op de VVH sportvelden aan de Sluisweg 131A in Hardinxveld-Giessendam.
info: informatie


Kerkdiensten in de bron:
Goede Vrijdag
19 april 2019 - 19.30 uur - ds J.J. Meijer
Pasen zondag 21 april 2019:
09.30-11.00 uur - Paasbrunch
11.30 uur - afscheidsdienst ds J.J. Meijer
16.30 uur (samen met NGK) - ds G.J. Nederveen (NGK Dalfsen)

Van harte welkom iedereen!