Cursus hardop & zichtbaar geloven

  • folder_cursus_hardop
  • folder_cursus_hardop_zichtbaar_geloven definitief

Geloven en bidden in je eigen omgeving. Dat gebeurt in onze omgeving gelukkig (nog) veel. Maar hoe herkenbaar en aantrekkelijk zijn we christen in onze eigen omgeving? Hoe geven we aan woorden betekenis door onze daden?
In een cursus van 4 dinsdagavonden willen we dit leren door dit zelf samen te doen.

Vanuit de Classicale Commissie Missionaire Dienstverlening (CMD) willen Peter van der Laan en Cor Voorberg dit met de deelnemers vormgeven. De eerste cursusavond was dinsdag 6 juni 2017, de andere avonden zijn op 31 oktober en 12 december 2017.
deelname is gratis
opgave: opgave