Deel je leven - avond diaconaat & jongeren

Deel je leven – diaconaat & jongeren

Een interactieve avond voor jeugdleiders, mentoren, diakenen, en allen die zich verbonden voelen met de jeugd. Ook kerkenraadsleden en ouders zijn van harte welkom.

jong & oud = goud!!! ...ook in de kerk!!!

Omdat we geloven dat ouderen de sleutels hebben om jongeren het evangelie te laten zien en ervaren. Het gezamenlijk belang daarbij ligt in het delen van je leven vanuit je geloof: dienen in navolging van Jezus.

Op deze avond zullen ook 2 tieners/jongeren iets van een diaconale ervaring van een projectreis (World Servants/Livingstone) laten zien en horen. 

Datum:

Woensdag 16 mei 2018 / 19:45 – 22:00 uur
inloop vanaf 19:30 uur

Kijk voor aanmelden en meer informatie op: www.diaconaalsteunpunt.nl/deeljeleven