Streetlink

De medewerkers van Agapè willen hun geloof en hun leven delen met andere mensen, vanuit hun passie met Jezus. Dit wordt op veel verschillende manieren gedaan. Eén van deze manieren is sport en spel via Streetlink. Ik ben vooral bezig binnen deze tak. Bij Streetlink wordt sport en spel ingezet als middel om mensen te bereiken en om een band met mensen aan te gaan. Vanuit deze band kun je dan vertellen over Gods liefde.
Ik merkte hier dat ik het erg gaaf vond om mijn liefde voor sport, kinderen en God te combineren. Ik draaide vooral mee met de kinderclub en de jaarlijkse sportevenementen. Hier komen kinderen van de basisschoolleeftijd. We zingen christelijke liedjes, vertellen door middel van een bijbelverhaal Gods boodschap en knutselen en sporten met de kinderen. Het is vooral belangrijk om te laten zien dat je er voor de kinderen bent. Ik merkte dat de kinderen dan vanzelf nieuwsgierig worden naar wat je drijft. Je kunt dan heel goed over Gods grote werk vertellen.

Iris Klapwijk

 

terug naar overzicht