Leon in Roemenië

Nieuws van Leon uit Roemenië, lees waarom gebed en financiële steun dringend nodig zijn!

laatste nieuws uit Roemenie

Sinds november 2011 zet Leon de Rover zich in voor de Roma in de stad Târnăveni in Roemenië. Dit deed hij namens stichting Care Foundation, maar sinds januari 2021 is deze stichting samengegaan met Stichting Laleaua. In eerste instantie houdt hij zich bezig met de medische hulpverlening. Hij biedt noodhulp in urgente situaties maar houdt zich ook bezig om structureel iets te veranderen waardoor de Roma zichzelf steeds beter kunnen redden en geen hulp meer nodig hebben van buitenaf. Daarnaast is hij ook betrokken in andere programma’s van stichting Laleaua zoals de mariniersclub en het afterschoolprogramma.

Omdat Leon ziet dat het niet alleen het werk van de stichting is wat hij mag doen, maar Gods werk, vraagt hij om uw ondersteuning in gebed. Wilt u bidden voor de projecten, voor de Roma in Roemenië en voor de mensen die hier aan het werk zijn?

Daarnaast vraagt hij ook uw steun om financieel gebied zodat het werk voortgezet kan blijven worden. Wilt u Leon helpen om dit werk te kunnen blijven doen door hem financieel te ondersteunen voor zijn persoonlijk levensonderhoud? Dan kan dit door contact op te nemen met Leon en dit formulier in te vullen.

Wilt u het werk van stichting Laleaua ondersteunen door een eenmalige gift? Dan kunt u uw gift overmaken naar NL 39 RABO 0380 7057 29 t.n.v. Stichting Laleaua Veenendaal.

Heeft u verder nog vragen over het werk, neem dan gerust contact op met Leon of lees meer over zijn werk op zijn weblog!

Alvast bedankt voor uw steun!