Advent en Kerstfeest

  • kerst de bron
  • afh-poster-adore2019v3

Advent
Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.
Omdat het Latijnse woord voor ’komst of het komen’ ’adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst Advent genoemd. Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2.000 jaar geleden. En Advent is de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden.
Advent begint op de zondag vier weken voor Kerst. In de bron staat een Adventsbloemstuk met vier kaarsen, voor elke Adventszondag één.

Wat vieren we met Kerst?
Kwetsbaarheid is het hart van Kerst.
God wil Zich verbinden met mensen: God komt naar ons toe, geeft ons Zijn gunst (= genade), door de geboorte van Zijn Zoon: Jezus Christus.
Jezus betekent: God redt. Jezus wordt ook Immanuël genoemd, dit betekent: God met ons.
Kerst is een genadefeest.
God doet wat Hij zegt en Jezus is hoe Hij heet. Jezus is helemaal mens (kwetsbaar, afhankelijk, die lijdt, net als wij) en ook helemaal God (Hij is zonder zonde). Daarom kan Hij mensen op perfecte wijze verbinden met God. Omdat wij van onszelf die verbinding niet kunnen maken door onze zondige aard, ons kiezen tegen God vanuit onszelf, ons hart. Jezus bevrijdt ons van het dodelijke effect van onze zonde: dat we schuldig en veroordeeld blijven als we zondigen. Jezus heeft onze zonde en schuldig staan voor God op Zich genomen en de veroordeling weggenomen.
We zijn vrijgesproken door onze Redder: Jezus.

Het kind wordt geboren. Mens voor de mensheid. Voor jou.
De Zoon wordt gegeven. God voor de mensheid. Voor jou.
Kerst komt met genade. Wie Jezus ontvangt, ontvangt Gods genade.
Je hoeft daar niets voor te doen en er niet speciaal voor te zijn.
Je hoeft er niets anders voor te doen dan te ontvangen.
 

Kerstfeest in de bron:

Kerstmusical dinsdag 24 december 21.00 uur Gospelkoor All For Him

Kerst gezinsdienst Eerste Kerstdag woensdag 25 december - 10.00 uur

U bent van harte welkom in de bron!