Goede Vrijdag en Pasen

Wat betekent Pasen?

Wij mogen de God van de Bijbel kennen als een liefdevolle en genadige God die Zijn eigen Zoon: Jezus, gaf om af te rekenen met de zonde van de wereld. Daarom is in de christelijke traditie Pasen het belangrijkste liturgische feest.

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken we het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren we Zijn opstanding uit de dood. Met het Paasfeest zien we ook uit naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde.

In de Bijbel lezen we hoe Jezus zelf sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen. Zijn dood aan het kruis was dus veel meer dan een terechtstelling, aan het kruis droeg Hij vrijwillig de straf op de zonde: de dood. Hij bleef alleen niet in de dood maar overwon deze. Door deze overwinning hoeft niemand de straf op de zonde te dragen. Jezus keek de dood in de ogen voor ons. Het betekent dat dood niet dood meer is. Er is perspectief en hoop. Met dit leven houdt het niet op. Er is door en in Jezus Christus echt Leven.

Jezus’ offer was genoeg: perfect afdoende voor de zonde van de hele wereld. En ook voor jouw zonden. Daar hoef je niets aan toe te voegen. God heeft je vergeven in Jezus. De schuld die de zonde veroorzaakt, is betaald. Het kruis vertelt je dat het klaar is. In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven: dat is dus voltooid tegenwoordige tijd. Als de betekenis van het kruis tot je doordringt, kun je vrijuit met God omgaan, rusten in Zijn definitieve vergeving en ongehinderd alles ontvangen wat Hij belooft om de zonde achter je te laten.

Pasen: wij mogen vrijuit gaan!

Pasen en Goede Vrijdag - ds P. Visser

Pasen op Twitter

Online te volgen diensten in de bron, zonder publiek:
- Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur - br A. van Es
- Paaszondag 12 april 09.30 uur - ds P.J. Weij


Stille week
De weken voor Pasen heten de 40-dagentijd, een tijd van bezinning, verootmoediging en stille verwondering. De laatste week van de 40-dagentijd is de zogenaamde Stille Week.

Ook dit jaar staan een aantal kerken uit Hardinxveld weer gezamenlijk stil bij het lijden en sterven van Jezus. De maatregelen m.b.t. de corona uitbraak maken wel dat dit anders gaat dan anders. De vieringen, waarbij geen publiek aanwezig zal zijn, zijn dit jaar te volgen via de website: de bron
In de Stille week worden gezamenlijke vieringen gehouden waarin dit jaar het thema is: de lijdensweg van de goede Herder. Iedere avond zal er worden stilgestaan bij een deel van het proces richting de kruisiging van Jezus. De vieringen, die ongeveer een kwartier duren, zijn gelijk van karakter, maar hebben ieder hun eigenheid. U bent van harte uitgenodigd om in eenheid van geloof met de verschillende kerken deze diensten mee te vieren.  De organiserende kerken zijn: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk en Christengemeente.

Het programma voor deze week (alle vieringen beginnen om 19.30 uur):
- maandag 6 april 2020 - thema: de goede Herder zoekt Zijn verloren schapen
- dinsdag 7 april 2020 - thema: de goede Herder huilt om het lot van Zijn schapen
- woensdag 8 april 2020 - thema: de goede Herder kent Zijn schapen
- donderdag 9 april 2020 - thema: de goede Herder beschermt Zijn schapen.