de bron - over de bron - algemeen

 

 

algemeen over de bron

Jezus zegt: jullie hebben allemaal dorst, waar je ook je geluk zoekt, je houdt altijd dorst, alleen bij Mij vind je een vrede en vreugde die echt bevredigd en voldoet.
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Joh. 4: 13-14).

We hunkeren naar echt levend water maar drinken steeds weer uit bronnen die maar voor even je dorst lessen. Onze voortdurende dorst is geen argument om steeds maar weer uit deze andere bronnen te drinken, maar juist ertegen. Denk niet te klein van jezelf: je dorst bewijst dat je geschapen bent voor een fontein van eeuwig leven.
Je hebt bronnen die door regenwater zijn ontstaan, maar als het niet regent, drogen ze op. Er zijn ook bronnen waarbij het water opwelt uit de grond, het barst naar buiten en laat zich niet tegenhouden. Er kan van alles in die bron terecht komen, alle rotzooi van je eigen leven. En toch borrelt levend water steeds weer naar boven, dwars door je ellende, verdriet en twijfels heen.
Jezus belooft een bron waaruit eeuwig leven voortkomt. De kwaliteit van dit water is hoog, want het lest je hevige dorst en deze bron van levend water is nu al beschikbaar, is altijd beschikbaar.
De vraag is: drink jij dit water, heb jij die bron?
Jezus heeft onder al je zwakheden een nooit uitdrogende bron gelegd.
Wie zou dat levende water niet willen hebben?
Waar kun je dit water krijgen?
Het is niet te koop en je kunt het niet vinden. Jezus zegt: ‘het water dat Ik je zal geven’ … Jezus geeft het je, het is een kado!

Jezus is de bron van alle genade en alle liefde. Jezus heeft er heel wat voor over gehad om ons genade te kunnen schenken. Hij vond geen genade op Golgotha en riep het uit: ’Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Hij droeg de toorn van God aan het kruis, enkel om ons genade te kunnen schenken. De Heer is de bron van de hele schepping. Alle oceanen, wateren, rivieren en beken heeft Hij gemaakt. Dezelfde Heer had aan het kruis echter dorst. Hij had geen water op Golgotha en vond daar geen genade. Weet je waarom? Om ons leven te geven. Hij ging dood om ons te laten leven. Door goede werken kan de gebroken band met God nooit goed komen. Dat kan enkel door de genade van Jezus.

Wie zelf aan de bron van levend water gedronken heeft en Jezus heeft ontmoet, is door Hem ontmaskerd. Je ziel is blootgelegd voor Jezus en je hebt jezelf aan Hem overgegeven. Jezus voedt je met levenswater vol liefde en genade.

 

 

 

 

de Samaritaanse

Dit is haar dag!
Ze rustte bij de bron, of wat er van haar over was, daar binnen.
Ze heft haar hoofd op, draagt het fijnste linnen
en baadt haar blote voeten in de zon.

Daar was een man, die schuw als een melaatse,
Om drinken vroeg, haar raakte: het gemis,
De schuld, de dorst die niet te lessen is.
Zijn woord als water, zocht de diepste plaatsen.

Nu is hij weg, zijn spreken is gebleven
en langzaam loopt ze haar verleden uit,
zoals een kind doet op voorzichtig gras.

Ze gaat de droge planten water geven,
De thijm, de jonge sla, het alsemkruid,
Die daar in potten staan op haar terras.

Rikkert Zuiderveld

 

 

 

 

de bron

terug naar de Bron
waar helder ’t water
zuiver de lucht
hoorbaar de stilte is
zoeken wij nog
naar stilte
naar zuivere lucht
naar helder water
zijn wij op weg
naar de Bron?
Hij is nader
dan wij denken
luister
adem
en drink

Janny Alberts-Hofman

 

 

 

’tegen de stroom in roeien is de enige manier om bij de bron te komen’

 

 

terug naar 'over de bron'