de bron - over de bron - algemeen

 

 

bijbelteksten over de bron

Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.
(Psalm 36:8-10)

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
(Spreuken 4:23)

Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood.
(Spreuken 14:27)

De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.
(Spreuken 18:4)

God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij Is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.
(Jesaja 12:3)

De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
(Jesaja 58:11)

Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.
(Jeremia 2:13)

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
(1 Petrus 5:10)

Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
(Openbaringen 21:6)


terug naar 'over de bron'