de bron - informatie - wordt het meer dan praten?

 

wordt het meer dan praten?  

Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op
Mail naar
Vertrouwenspersoon

Preventiemedewerker

www.meldpuntmisbruik.nl
info@meldpuntmisbruik.nl
06 810 801 17
(ma-vrij 9.00 – 17.00)
06 2005 44 52

 

Veel plaatselijke kerken hebben inmiddels een intern vertrouwenspersoon aangesteld. Als u/jij vragen hebt rondom dit onderwerp, of je wilt met iemand in gesprek gaan over een mogelijke situatie van seksueel overschrijdend gedrag, kun je terecht bij de intern vertrouwenspersoon. Hij of zij zal alles wat je vertelt strikt vertrouwelijk behandelen.

De intern vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn:

Arina Groeneveld

Kijk in de brongids voor de contactgegevens van Arina.

Gerard Voorberg

Kijk in de brongids voor de contactgegevens van Gerard.

 

Indien u/jij liever contact opneemt met een vertrouwenspersoon uit een naburige classisgemeente is dit ook mogelijk. Namen en telefoonnummers vindt u in de brongids.