preken thema 'geestelijke vernieuwing'

Preken rond het thema ’geestelijke vernieuwing’

Hieronder vind je de preken die ds Jan Meijer vanaf zomer 2015 gehouden heeft.
Deze zijn sterk geïnspireerd door Richard F. Lovelace, “Dynamics of spiritual life. An Evangelical Theology of Renewal.” (1979)

I. Voorbereiding op het evangelie

1. Bewustzijn van de heiligheid van God
2. Overtuigd zijn van de diepte van onze zonde

II. Diepgaande presentatie van het evangelie

1. Rechtvaardiging: in Christus word jij als Gods kind aanvaard
2. Heiliging: in Christus heeft de zonde geen macht meer over jou
3. De inwonende Geest: in Christus ben jij geen ogenblik alleen
4. Autoriteit in de geestelijke strijd: in Christus sta je sterk tegenover de duivel
5. Samenvatting: hoe vrij ben jij?