de bron - informatie - diensten

diensten

Iedere zondag komen wij als gemeente samen om God en elkaar te ontmoeten. ’s Morgens om 9.30 uur en ’s middags om 17.00 uur. In sommige gevallen wordt van deze tijden afgeweken. (zie actuele kerkdiensten op de homepagina) Elke zondag horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Here Jezus Christus. Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen, gezangen en liederen.

De wekelijkse kerkdiensten kennen een min of meer vaste indeling. Het verloop van een kerkdienst ziet er over het algemeen als volgt uit:
We beginnen met de begroeting van de Here, we zingen, daarna wordt de wet van de Here voorgelezen, of we spreken gezamenlijk ons geloof uit (de geloofsbelijdenis).
Er wordt gebeden voor broers en zussen (gemeenteleden) die iets meegemaakt hebben, of bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten. We bidden ook voor anderen, de wereld om ons heen, de overheid of voor rampen die gebeurd zijn.
We zingen psalmen en liederen, we lezen uit de Bijbel en luisteren naar een preek die de dominee vertelt. Tussendoor geven we ons geld in de collecte, bestemd voor diverse doelen. De dienst wordt afgesloten met een psalm of lied, waarna we de zegen van de Here krijgen.

Het kan zijn dat u een kerkdienst treft waarin de gemeenteleden het Heilig Avondmaal vieren. Hieraan wordt deelgenomen door gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
 Ook kan het gebeuren dat er een kind gedoopt wordt of dat er een andere bijzondere gebeurtenis plaatsvindt in de kerkdienst.

In onze kerkdiensten maken wij gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het ’Gereformeerd Kerkboek’, (een selectie uit) het ’Liedboek van de Kerken’ en de bundel ’Negentig Gezangen’. Wij gebruiken een beamer tijdens de diensten.

crèche
Iedere zondagmorgen is er crèche (op de 1e verdieping). Ook kinderen van gasten zijn hier van harte welkom. De kinderen worden tijdens de kerkdienst vermaakt door vrijwilligers van onze kerk.