Care Foundation

Sinds november 2011 zet Leon de Rover zich in voor de Roma in de stad Târnăveni in Roemenië. In eerste instantie houdt hij zich bezig met de medische hulpverlening. Hij biedt noodhulp in urgente situaties maar houdt zich ook bezig om structureel iets te veranderen waardoor de Roma zichzelf steeds beter kunnen redden en geen hulp meer nodig hebben van buitenaf. Daarnaast is hij ook betrokken in andere programma’s van stichting Care Foundation en stichting Laleaua zoals de mariniersclub en het afterschoolprogramma.

Omdat Leon ziet dat het niet alleen het werk van de stichting is wat hij mag doen, maar Gods werk, vraagt hij om uw ondersteuning in gebed. Wilt u bidden voor de projecten, voor de Roma in Roemenië en voor de mensen die hier aan het werk zijn?

Daarnaast vraagt hij ook uw steun om financieel gebied zodat het werk voortgezet kan blijven worden. Mocht u het medische project financieel willen ondersteunen, dan kan dat door uw gift over te maken naar IBAN-nummer NL06INGB0002949003 t.n.v. Stichting Care Foundation, onder vermelding van 'Gift project Medisch’.

Wilt u Leon helpen om dit werk te kunnen blijven doen door hem financieel te ondersteunen voor zijn persoonlijk levensonderhoud? Dan kan dit door contact op te nemen met Leon.

Heeft u verder nog vragen over het werk, neem dan gerust contact op met Leon of lees meer over zijn werk op zijn weblog!

Alvast bedankt voor uw steun!

 

Met vriendelijke groet,

Leon