de bron - informatie - wie zijn wij

 

wie zijn wij

Wij zijn de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Hardinxveld-Giessendam. Samen met zo’n 265 andere gemeenten vormen wij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland.

gemeente
Onze gemeente bestaat uit ruim 750 leden van alle leeftijden. Wij weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige God. Geloof is geen kwestie van regeltjes, maar berust op een relatie. God geeft Zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door Zijn Heilige Geest. Deze God kennen wij uit de Bijbel, waarin Hij zich aan de mensen bekend maakt. Hierin vinden wij het evangelie (= blijde boodschap), een boodschap van Gods liefde en redding. Die boodschap mag gehoord worden. Die boodschap is er ook voor u!

boodschap
In het begin heeft God de mens goed geschapen. Hierna echter heeft de mens in eigen verantwoordelijkheid de verkeerde weg gekozen. Zo is de mens zondig geworden. Gods rechtvaardigheid eist hiervoor straf. Als mensen kunnen wij die straf niet betalen of dragen. In Zijn liefde heeft God vervolgens zijn eigen Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd. Door mens te worden en aan het kruis te sterven, droeg Jezus de straf. Deze kruisdood is voldoende om voor alle zonden te betalen. God vraagt van u, jou en ons wel een keuze. De keuze om Hem te volgen. Deze keuze is van levensbelang.

gereformeerd
Hoezo gereformeerd?

vrijgemaakt
Hoezo vrijgemaakt?

wat doen wij
Christenen worden in de bijbel opgeroepen niet alleen te blijven staan, maar als kinderen van God met elkaar om te gaan. Het leven wordt ook vergeleken met een reis waarin wij met elkaar op weg zijn naar een einddoel. Hierbij kunnen wij elkaar leren, ondersteunen en aanmoedigen. Uiteraard willen wij iedereen van harte uitnodigen om met ons mee te gaan op die reis.

kerkdiensten
De kerkdiensten zijn een ontmoeting, allereerst met God maar ook met elkaar. Een kerkdienst bestaat o.a. uit het belijden van ons geloof, het met elkaar zingen voor God, bidden en een preek waarin vanuit de Bijbel de boodschap van het evangelie wordt doorgegeven. Soms wordt bij de invulling van een dienst meer aandacht gegeven aan een specifieke groep, zoals de jeugd of mensen met een gehoorbeperking (dovendienst). Gasten zijn altijd van harte welkom in onze diensten. Bij de deur staat iemand om u wegwijs te maken. Tijdens de ochtenddienst is er altijd crèche.

bijbelstudie
Binnen onze gemeente komen zowel jong als oud met elkaar samen om zich te verdiepen in de Bijbel. Dit gebeurt op allerlei manieren. Vanuit de visie “ieder hart een woonplaats van Christus” wordt veel aandacht besteed aan de jeugd. Door middel van een uitgebreid leerplan wordt er in kleine groepen onder begeleiding van mentoren gewerkt. Verder zijn er diverse Bijbelstudiegroepen actief.

ontmoeting
Ook op andere manieren ontmoeten wij elkaar. Onze gemeente is opgedeeld in 'kleine wijken', de wijkleden komen samen op wijkavonden bij de leden thuis. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een gemeentedag, seniorenavonden, vrouwenochtenden, mannenontbijt, motortoertocht en happenings voor de jeugd. Er zijn jaarlijks verschillende kampen voor jongere en oudere jeugd. Als er praktische hulp nodig is, staan gemeenteleden klaar om elkaar te helpen.

geïnteresseerd?
Wilt u eens een kerkdienst bijwonen of blijft u met vragen zitten? Kom gerust eens een kijkje nemen of neem contact op.