de bron - informatie - wie zijn wij

 

wie zijn wij

Wij zijn de samenwerkingsgemeente GKv-NGK van Hardinxveld-Giessendam. Een samenvoeging van twee gemeenten die echt één zijn geworden in 2023. We hebben onze gemeente ‘de bron, een kerk van hoop’ genoemd. Als leden van de gemeente komen we samen in de bron. We komen en leven samen om vanuit De Bron (Jezus) zicht te krijgen op en uit te zien naar een hoopvolle toekomst.

 

Nederlande Gereformeerde Kerken

 


gemeente
De gemeente bestaat op dit moment uit iets meer dan 1.000 leden. We weten ons met elkaar verbonden door ons geloof in God. We realiseren ons steeds meer dat geloven niet een kwestie van regeltjes is, maar veel meer berust op een relatie. De relatie met God. Wij geloven dat God onze liefdevolle Vader is. Door het werk van onze Heer Jezus kan er sprake zijn van een levende relatie tussen Hem en ons. Zijn Heilige Geest bezielt ons. We geloven dit omdat we dit terugvinden in de Bijbel. Daarin vinden we het evangelie. Dat evangelie is in onze ogen voor alle mensen goed nieuws. Het goede nieuws van Gods liefde, redding en vernieuwing. Dat nieuws is er ook voor jou.


nieuws

Toen God de mens gemaakt had, keek hij naar de mens en zag dat het goed was. Hij had de mens bijna goddelijk gemaakt. De mens was in alles van God afhankelijk en mocht genieten van alles wat God gaf.
 

Toch wilden de mensen liever zelf de verantwoordelijkheid nemen en zelf bepalen hoe te leven. Zonder afhankelijk te willen zijn van God. Anders gezegd: de mensen kozen voor een leven zonder God. Dat wordt in de Bijbel ‘zonden’ of ‘zondig’ genoemd. Het gevolg van die keus en het leven zonder God, ervaren we iedere dag. De wereld die goed gemaakt was, gaat sindsdien gebukt onder egoïsme, onenigheid, ellende, verdriet.
 

God heeft besloten die wereld te redden. Weer terug te brengen naar het volmaakte leven met Hem. Daarvoor heeft God in zijn onvoorwaardelijke liefde (genade) zijn eigen zoon - Jezus - naar de aarde gestuurd (Kerstfeest). Door mens te worden en zijn leven te geven aan het kruis (Goede Vrijdag) heeft Jezus de mensen verlost van zonden. Door zijn sterven is de weg naar een hernieuwde relatie met God weer open. We mogen weer leven als bevrijde en vernieuwde mensen. Het bewijs daarvoor ligt in het feit dat Jezus na zijn dood is opgestaan (Pasen). Zoals Hij opstond uit de dood, zo is ook ons leven vernieuwd. Daar heeft God het niet bij gelaten. Jezus is naar de hemel gegaan om voor ons plaats te maken (Hemelvaart). Wij zijn daardoor na dit leven welkom bij God. Bovendien geeft God ons zijn Heilige Geest (Pinksteren). Wij zijn hiermee nooit alleen. Hij is altijd bij ons, onderweg naar een hoopvolle toekomst.
 

Wij ervaren dat als echt goed nieuws. We merken dat het goed is om elkaar voortdurend dat goede nieuws te vertellen. Vanuit dat goede nieuws te leven. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we God bij nodig. Dat goede nieuws willen we bovendien niet voor onszelf houden. Dat willen we als gemeente en als gemeenteleden uitdragen.


wat doen wij
God roept ons op om niet alleen te blijven. Hij is onze liefdevolle Vader en Hij zegt dat het goed is als we als zijn kinderen elkaar opzoeken. Met elkaar een gemeente vormen. Samen op reis te zijn. Die hoopvolle toekomst tegemoet. Elkaar bij te staan in deze niet altijd even plezierige wereld. Om er voor elkaar te zijn als we het moeilijk hebben. Om voor en met elkaar te bidden. Om met elkaar het goede nieuws te verspreiden. Je zou dus kunnen zeggen dat we met elkaar op reis zijn. Op reis naar een prachtige eindbestemming. Daarin willen we graag elkaar meenemen. We nodigen ook jou van harte uit om samen met ons die reis te gaan.


kerkdiensten

Als gemeente hebben we iedere zondag kerkdiensten. Een kerkdienst zien we als een ontmoeting. Een ontmoeting met God. Maar ook een ontmoeting met elkaar. We hebben normaal gesproken twee soorten kerkdiensten.

De morgendienst is een ontmoeting voor de hele gemeente. Van klein tot groot. Daarin vertellen we God en elkaar wat we geloven, we luisteren naar wat God ons te zeggen heeft (vanuit de Bijbel), we zingen met elkaar, we bidden met en voor elkaar en we luisteren naar een preek. De preek is bedoeld om het goede nieuws (evangelie) vanuit de Bijbel een plek te geven in de tijd waarin we leven.
 

Soms wordt er in de morgendienst wat meer aandacht geschonken aan een specifieke groep binnen de gemeente. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld de jeugd (met een ‘koffermoment’) of mensen met een beperking. Bovendien kan er in de morgendienst iemand worden gedoopt. Ook wordt een aantal keer per jaar het avondmaal gevierd. Tijdens de morgendiensten is er altijd crèche en kinderwerk.
 

De middagdienst is meer bedoeld voor specifieke doelgroepen. Daarbij kun je denken aan jeugddiensten, praisediensten, gebedssamenkomsten, creative diensten (diensten rond creatieve activiteiten), B-loft en D-sire. Ook is er ruimte voor leerdiensten. Als blijkt dat er vanuit de gemeente behoefte is om een samenkomst te organiseren voor een bepaalde doelgroep, dan is daar in de middag dus de ruimte voor. Natuurlijk passen ook deze samenkomsten in het kader: God ontmoeten en elkaar ontmoeten.
 

Links naar dit soort diensten:

B.LOFT

D.SIRE

Kunst en geloof met elkaar verbinden | Het Kompas Hardinxveld-Giessendam | Nieuws uit de regio

diensten - de bron

 

Gasten zijn altijd van harte welkom in beide diensten. Bij de deur staat altijd iemand om je persoonlijk welkom te heten en wegwijs te maken.bijbelstudie

Naast de ontmoetingen met elkaar in de kerkdiensten zijn er nog meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Een andere vorm daarvan is Bijbelstudie. Op verschillende manieren bieden we mogelijkheden aan om samen ons te verdiepen in de Bijbel. Diverse manieren om het goede nieuws te leren en te ontdekken wat dat goede nieuws jou op dit moment in jouw leven te zeggen heeft.
 

Dat samen zoeken in en leren uit de Bijbel gebeurt op diverse manieren, voor diverse leeftijden en op diverse niveaus. Voor de jeugd is er bijvoorbeeld een uitgebreid programma onder leiding van zogenaamde mentoren. In kleine groepen komen jongeren bij elkaar om samen met een mentor te leren van het goede nieuws. Samen ontdekken wat God in jou leven kan en wil betekenen. Het hele jeugdwerk staat onder één noemer: Vrienden voor het Leven.
 

Ook voor andere leeftijdsgroepen zijn er diverse Bijbelstudiegroepen actief. Informeer gerust. Er is vast een manier binnen de gemeente te vinden die bij jou past.


ontmoeting

Als gemeente ontmoeten we elkaar tijdens de kerkdiensten. Bovendien zijn er ontmoetingen binnen de bijbelstudiegroepen. Daarnaast is onze gemeente opgedeeld in zogenaamde kleine wijken.
 

Een kleine wijk is een groep gemeenteleden die echt oog heeft voor elkaar. Ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder is lid van zo’n kleine wijk.  De leden van de kleine wijk kunnen bij elkaar komen om elkaar beter te leren kennen. Om lief en leed met elkaar te delen. Om samen te zoeken naar God. Om te ervaren hoe het is om als klein reisgezelschap op weg te zijn naar die hoopvolle toekomst. Het lid zijn van een kleine wijk biedt meer mogelijkheden om met elkaar te groeien in onze relatie met God en onze relatie met elkaar.
 

Binnen de gemeente worden nog ander activiteiten georganiseerd: gemeentedagen, seniorenavonden, gebedsgroep, motortoertochten, verschillende kampweekenden voor jongere en oudere jeugd.
 

Alle ontmoetingen, in welke vorm dan ook, hebben allemaal tot doel om van de gemeente één geheel te maken. Een gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Een gemeente waar iedereen zich gezien weet en niemand zich alleen voelt. Dat is een hoog doel en beseffen we maar al te goed. Daar hebben we elkaar voor nodig. Maar vooral onze Vader in de hemel. Dat feit bindt ons samen: God is onze Vader. Daarom zijn wij zijn kinderen. Daarom zijn we broers en zussen. Vanuit dat geloof, dat besef, willen we met elkaar omgaan.geïnteresseerd?
Wil je meer weten? Wil je een keer een kerkdienst bijwonen en meebeleven? Heb je heel andere vragen? Kom gerust een kijkje nemen in de bron. Je kunt ook contact opnemen met een lid van de gemeente.