Gebedsavonden in de bron

 

Sinds 2017 worden er gebedsavonden gehouden in de bron. Wij komen om de 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur bij elkaar. Het zijn ontspannen avonden waar we onze Hemelse Vader willen ontmoeten. Meestal zijn er tussen de 8 en de 15 broers en zussen.

Bidden jullie dan de hele tijd?
Nee, de avond bestaat meestal uit de volgende onderdelen:
- Bijbellezen en daarover in gesprek gaan.
- Samen een aantal liederen zingen.
- Dank- en gebedspunten noemen.
- Gebed.

Waar bidden jullie dan voor?
Wij bidden in ieder geval voor de gemeente en voor gemeenteleden die gebed nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of zorg nodig hebben of danken omdat er gebedsverhoring is. Ook bidden wij voor mensen of zaken buiten onze gemeente. Deze punten worden genoemd door de bezoekers van de avonden.

Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn!
Je hoeft echt niet hardop te bidden, gewoon aanwezig zijn en luisteren is ook prima.
Op dinsdag 15 en 29 september en 13 oktober 2020 zijn de volgende gebedsavonden gepland, onder voorbehoud van de Corona omstandigheden. Voor meer informatie kun je Ellen Sterrenburg aanspreken.
Wees welkom!

Gebedspunten doorgeven kan ook: gebedspunten

De broers en zussen van de gebedsavonden