de bron - informatie - gebedsavonden in de bron

 

gebedsavonden in de bron

 

Sinds 2017 worden er gebedsavonden gehouden in de bron. Wij komen om de 3 weken op dinsdagavond om 20.00 uur bij elkaar. Het zijn ontspannen avonden waar we onze Hemelse Vader willen ontmoeten. Meestal zijn er tussen de 8 en de 15 broers en zussen. Inmiddels zijn we samen gegaan met de gebedsgroep van de NGK.

Bidden jullie dan de hele tijd?
Nee, de avond bestaat meestal uit de volgende onderdelen:
- Bijbellezen en daarover in gesprek gaan.
- Samen een aantal liederen zingen.
- Dank- en gebedspunten noemen.
- Gebed.
 

De eerstvolgende gebedsavonden zijn dinsdag 28 maart 2023, 18 april en 9 mei 2023 om 20.00 uur in de bron. Voor informatie: Johan van Dam

 

Waar bidden jullie dan voor?

Wij bidden in ieder geval voor de gemeente en voor gemeenteleden die gebed nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of zorg nodig hebben of danken omdat er gebedsverhoring is. Ook bidden wij voor mensen of zaken buiten onze gemeente. Deze punten worden genoemd door de bezoekers van de avonden.

Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn!
Je hoeft echt niet hardop te bidden, gewoon aanwezig zijn en luisteren is ook prima.
Op dinsdagavond om de twee weken komen we bij elkaar.
Voor meer informatie kun je Harriët Oussoren, Johan van Dam of Elizabeth den Dikken aanspreken.
Wees welkom!

De broers en zussen van de gebedsavonden

 

 

gebedspunten de bron

Vraag gebed aan

Via het onderstaande formulier kan je gebed aanvragen bij de gebedsgroep. We gaan in vertrouwen met je verzoek om. Deel alleen de informatie die je wilt delen.

Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om eventueel contact op te nemen door Harriët Oussorenp.oussoren@kpnplanet.nl