de bron - informatie - gebedsavonden in de bron

 

gebedsavonden in de bron

 

Wij komen om de 3 weken op dinsdagavond om 20.00 uur bij elkaar. Het zijn ontspannen avonden waar we onze Hemelse Vader willen ontmoeten. Meestal zijn er tussen de 3 en de 7 broers en zussen.

Bidden jullie dan de hele tijd?
Nee, de avond bestaat meestal uit de volgende onderdelen:
- Bijbellezen en daarover in gesprek gaan.
- Soms zingen we samen een lied.
- Met elkaar eventuele gebedspunten benoemen.
- Gebed.

Waar bidden jullie dan voor?
Wij bidden in ieder geval voor de gemeente en voor gemeenteleden die gebed nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of zorg nodig hebben of danken omdat er gebedsverhoring is. Ook bidden wij voor mensen of zaken buiten onze gemeente.

Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn!
Je hoeft echt niet hardop te bidden, gewoon aanwezig zijn en luisteren vinden we ook fijn.

Voor meer informatie kun je Harriët Oussoren, Johan van Dam of Elizabeth den Dikken aanspreken.

De eerstvolgende gebedsavonden zijn dinsdag 30 juli en 20 augustus 2024 om 20.00 uur in de bron.

Wees welkom!

Meer informatie: Johan van Dam

 

 

 

 

gebedspunten de bron

Vraag gebed aan

Via het onderstaande formulier kan je gebed aanvragen bij de gebedsgroep. We gaan in vertrouwen met je verzoek om. Deel alleen de informatie die je wilt delen.

Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om eventueel contact op te nemen door Harriët Oussorenp.oussoren@kpnplanet.nl