de bron - informatie - kinderwerk

 

kinderwerk

Kinderwerk 2.0

Op zondag, tijdens de morgendienst, nemen we de kinderen van de basisschool mee voor een eigen programma. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen elke zondagmorgen mee naar boven, de kinderen van groep 5/6 en 7/8 wisselen elkaar elke week af.

De groepen 1/2 en 3/4 zitten in de zalen op de tweede verdieping. De groepen 5/6 en 7/8 krijgen kinderwerk in de soos op de eerste verdieping.

Na het koffermoment (een kort moment voor de kinderen tijdens de samenkomst, waarin verteld wordt waar het deze ochtend over zal gaan) vertrekken de kinderen via de zijdeur naast het podium naar de centrale hal. Daar staan mensen met bordjes van de verschillende groepen. De kinderen verzamelen bij hun eigen groep.

Eerst vertrekt de oudste groep. Daarna groep 3/4 en 1/2. Tenslotte sluiten de kinderen van de crèche aan, die zich inmiddels ook verzameld hebben in de hal bij de koster en hun eigen bordje (deze kinderen verlaten de kerk via de achterdeur naast de mediabar).

Elke groep heeft een eigen groepsleider. Deze wordt ondersteund door twee tot vier volwassenen. Daarnaast krijgt iedere groep hulp van een aantal mentorjongeren. Op deze manier blijven de jongeren betrokken en krijgen ze ook een taak binnen de gemeente.

Als we met alle groepen in onze eigen zalen zijn aangekomen, start het programma. We gebruiken Bijbelbasics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een mooi totaalconcept wat we kunnen gebruiken voor alle leeftijden. Bijbelbasics werkt met thema’s. Zo is er aandacht voor advent, maar ook bijvoorbeeld de 40-dagentijd. In deze lessen zit altijd een Bijbelverhaal, gebed, vragen om te bespreken, opdrachten om te verwerken en knutselopdrachten. Genoeg om uit te kiezen en een programma te vullen.

De lengte van het samenzijn met de kinderen is afhankelijk van hoe de dienst beneden verloopt. Tijdens de collecte komen namelijk alle kinderen weer naar beneden en dit tijdstip is elke zondag weer anders. Zodra de koffer die gebruikt wordt voor het koffermoment weer in de kerkzaal staat (een teken dat alle kinderen weer beneden zijn) kunnen we met elkaar het slotlied zingen en de zegen ontvangen.

Waarom we op deze manier het kinderwerk willen en kunnen vieren?

  • Omdat we vinden dat elk kind op zijn eigen niveau mag horen, zien, voelen, proeven, leren hoeveel God van ze houdt.
  • Omdat we denken dat elke week contact met de kinderen zorgt voor verbinding onderling en met de gemeente.
  • Omdat we hopen dat de kinderen zich steeds meer thuis gaan voelen in de gemeente en hun eigen plek krijgen.
  • Omdat we willen dat elk kind mag ontdekken wie het is, met al zijn gaven en talenten.
  • Omdat we ervaren dat Gods Geest aan het werk is.
  • Omdat we vragen of u met ons mee wilt bidden voor enthousiasme, inzet en zegen.

Zijn er vragen of opmerkingen, schroom niet. We zijn alle vier aanspreekbaar:

Groep 1/2             Harriët Oussoren

Groep 3/4             Corneli Scheper

Groep 5/6             Hester van Houwelingen

Groep 7/8             Frederik Hammenga