de bron - informatie - kinderwerk

 

kinderwerk

Elke eerste zondag van de maand, nemen we de basisschoolkinderen (groep 1-8) tijdens de middagdienst mee in een eigen programma. Eigen liederen voor de Here zingen, samen met hen bidden, op hun niveau de Bijbel openen en dat ook vertalen naar de praktijk van elke dag. Dit alles organiseren we in kleine groepen met eigen groepsleiders, en ‘bijdehandjes’ die met hand- en spandiensten de nodige ondersteuning bieden.

Kort samengevat zien we voor ons dat kinderen:
* in de gemeente horen en beseffen dat zij kind van God zijn, dat God hen liefheeft en ze dat ook mogen doorgeven (vriendjes en vriendinnetjes mogen óók meekomen!)
* in de gemeente groeien in hun kennis over God, leren dat God persoonlijk geïnteresseerd is in hen en hun leven wil veranderen
* in de gemeente vriendschappen opbouwen met hun broertjes en zusjes
* in de gemeente beginnen te ontdekken wat hun talenten zijn en die leren inzetten
* in de gemeente leren geven aan God en hun naaste.

De kinderen zijn onderverdeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. De onderbouw komt samen in de zalen 1 en 2 op de 1e verdieping. De middenbouw komt samen in de zalen 5 en 6 op de 2e verdieping. En de bovenbouw komt samen in de zalen 7 en 8 op de 2e verdieping.

Voordat het programma begint, komen de kinderen uit groep 1 t/m 3 in hun eigen ruimte bij elkaar om samen te spelen en elkaar en hun mentor te ontmoeten. Om 16.30 uur ruimen we het speelgoed op waarna we met elkaar bidden, zingen en luisteren naar een verhaal. Daarna gaat de groep uit elkaar in kleine groepjes voor de verwerking van het thema.
De kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan bij hun ouders in de kerk zitten en worden om 16.25 uur opgehaald door de leiding.

De lessen duren tot 17.45 uur, waarna de kinderen kunnen worden opgehaald.

Alle kinderwerkers krijgen één keer per jaar een toerusting om hen te ondersteunen bij het werken met kinderen. Het is fijn om met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag te mogen gaan!

Ons gebed en onze visie is dat dit uur voor de kinderen het leukste uur van de week is!
Wilt u voor ons blijven bidden?
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk hier de foto's van het kinderwerk op 05-11-2017 onderbouw. Lees hier het verslag

Bekijk hier de foto's van het kinderwerk op 03-12-2017 onderbouw. Lees hier het verslag

stuurgroep kinderwerk:

Harriët Oussoren, Frederik Hammenga en Mirjam Boogaard.