de bron - informatie - geven

 

 

geven aan de bron

Dankzij jouw bijdrage kunnen we invulling geven aan alle kansen die wij krijgen om het Evangelie te verkondigen. 

De bron beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
Giften aan de bron zijn hierdoor aftrekbaar.


de bron heeft een anbi status

 

 

collectemunten

Hieronder kunt u alle informatie over de collectemunten bekijken.

 

Klik hier om de informatie over de collectemunten te bekijken

 

verantwoording

Onze commissie 'Organisatie en beheer' zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

We zijn sinds mei 2023 één kerk: Nederlandse Gereformeerde Kerk Hardinxveld-Giessendam. De documenten hieronder zijn van 2022, toen we een samenwerkingsgemeente waren en formeel nog 2 verschillende kerken.

 

Klik hier om de staat van baten en lasten over 2022 te bekijken (GKv)

 

Klik hier om de staat van baten en lasten over 2022 te bekijken (NGK)


 

Wil je de bron structureel ondersteunen of een extra (eenmalige)gift geven? Neem dan contact op via onderstaand formulier.