Sociaal Diaconaal Noodfonds Hardinxveld

Het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) is al enkele jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke kerken.
Wat houdt het in?
In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak, werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls is het ook een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten.
Maar wat als je geen lid bent van een kerk?
Voor die groep mensen is het SDN opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke.
Via het telefoonnummer 06-38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen.
De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl